سردخانه ویکی پدیا

سردخانه ویکی پدیا
سردخانه ثابت, سردخانه ثابت کانکسی

کمپرسورهای پر استفاده شامل دو نوع اسکرو و اسکرال است.از کمپرسور سردخانه میتوان به عنوان مهمترین و اساسیترین جز یک سرد خانه نام برد که برای فشرده سازی گازها مورد استفاده قرار میگیرد. به جز شير غليظ شده و يا شير خشک، برای نگهداری بيشتر فرآورده های شير نياز به استفاده از دماهای پايين به عنوان يک عامل بسيار مهم می باشد. فعاليت باکتری ها در دماهای پايين تر ازC۱۸۰- متوقف شده و فساد ميکروبی در گوشت های نگهداری شده در اين دما رخ نمی هد. مانند ساير مواد می توان شير و فرآورده های آن را در دماهای پايين بدون انجماد و يا به حالتمنجمد نگهداری کرد. چرا که کاربر در کوتاهترین زمان ممکن و بدون ایجاد مشکل یا اختلال در سیستم می تواند محفظه را جابجا نماید. به شکلی طراحی و تولید می شوند که بتوانیم آنها را با لیفتراک یا سایر وسایل های انتقالی جابجا نماییم. میزان محصولات قابل نگهداری در سردخانه را با میزان تولید خود مقایسه کنید و در صورتی که ظرفیت سرمادهی سردخانه کمتر از میزان تولید شما باشد، بایستی از سردخانه های بزرگتری استفاده کنید و یا تجهیزات برودتی آن را تقویت کنید. کارخانجات بزرگ تولید انواع بستنی؛ کارخانجات محصولات غذایی منجمد؛ کشتارگاههای مرغ و گوشت و.

سردخانه ثابت کانکسی

از ديدگاه آلودگی ميکروبی و رشد انواع بيماری زاها و عوامل فساد هم افزايش جزيی حرارت باعث فراهم شدن امکان رشد خواهد گرديد؛ حالتی که در محصولات فسادپذير مثل گوشت و فراورده های مشابه آن، مشکلات جدی به وجود خواهد آورد. در مجموع تمام انواع سردخانه کانکسی از ساندویچ پانل با ضخامت های متفاوت ساخته شدهاند. در هنگام قطع برق و افزايش دما، هر چند بلورهای يخ کوچک به ميزان جزيی ذوب شده، جذب بلورهای بزرگتر می گردند يا حتی دو بلور بزرگ در سطح به يکديگر می چسبند و تمام اين ها باعث پاره شدن بيشتر ديواره ی سلولی بخصوص در بافت های گياهی می گردد حالتی که پس از رفع انجماد محصول باعث چکه کردن مقادير زيادی از آب ميان بافتی و داخل سلولی می شود و علاوه بر کاهش ارزش غذايی، بافت را نيز از نظرظاهری ناخوشايند می سازد. مشکل اصلی، افزايش دماست که باعث ذوب شدن بلورهای يخ ريز و اتصال آن ها به بلورهای يخ درشت تر و بزرگتر شدن بلورهای نهايی خواهد شد و تخريب بيشتر بافت را به دنبال دارد و بافت ها را به يک بافت يخی تبديل خواهد کرد. در شرايطی که افزايش دما بسيار زياد باشد، عمل رفع انجماد، صورت گرفته، به دنبال آن بلورهای يخ ذوب می شوند و به حالت چکه کردن از محصول خارج می گردند که علاوه بر امکان رشد برخی ميکروب ها، شاهد کاهش وزن، از دست دادن رنگ و ارزش غذايی محصول، به دليل خروج مواد مغذی محلول در آب خواهيم بود.

به علل نقص فنی انبارها و ناآشنايی مسئولان به روش انبارداری، هر سال مقدار زيادی مواد غذايی فاسد می شود و از اين راه ميلياردها ريال ضرر به اقتصاد کشور وارد می آيد. ب ــ رطوبت نسبی: پيش از طرح هر بخشی درباره ی تأثيرات رطوبت نسبی، به عنوان يکی از شرايط اساسی نگهداری موادغذايی و از همه مهمتر، نقش تغييرات آن در تغييرات مواد غذايی، بايد خاطر نشان کرد که رطوبت نسبی و دما دو عامل وابسته به هم هستند که تغييرات يکی در ديگری مؤثّر است و البته، دما باعث بروز تغيير در ميزان رطوبت نسبی خواهد شد. افزايش دما در سردخانه های بالای صفر، باعث افزايش شّدّت تنفس محصولات و مصرف مواد مغذی و از دست رفتن آن ها نيز خواهد گرديد علاوه بر اين که در دراز مدت می تواند منجر به جوانه زدن محصولاتی مثل سيب زمينی و پياز گردد و در نهايت، بافت و طعم موادغذايی را در مدت بسيار کوتاهی تخريب نمايد زيرا در نگهداری محصولات، بخصوص ميوه ها و سبزی ها عمل غيرفعال کردن آنزيم ها (بلانچينگ) را انجام نمی دهيم و حضور آنزيم ها همواره، عامل تهديد کننده ای ست که با افزايش دما،تخريب آنزيمی هم تشديد خواهد شد.

قطع برق، قطع تهويه را هم به دنبال دارد که خود اين حالت، باعث تجمع رطوبت در نقاط خاصی از محل تجمع محصول گرديده، فعاليت آبی را بالا می برد عاملی که پيش از همه چيز، رشد ميکروارگانيسم ها بخصوص کپک ها را فراهم می آورد. با ايجاد پژمردگی و پلاسيدگی محصول را غيرمصرف خواهد نمود و در محصولات ديگری مثل گوشت،پنير و… بنابراين به طور خلاصه می توان گفت کاهش رطوبت نسبی محيط، ابتدا منجر به ُاُفت وزنی محصولات و درصورت تداوم، باعث بروز تغييرات نامطلوب ظاهری مانند خشکی، پژمردگی و پلاسيدگی خواهد گرديد. در غير اين صورت، عوارض ايجاد شده، شامل کاهش کارآيی کمپرسورها بهعنوان قلب سيستم تبريد و کاهش توان سردخانه در خروج گرما از محيط داخل يا حفظ درجه حرارتبه دنبال آن است که افزايش دما را به دنبال خواهد داشت. ميکروارگانيسم ها را دربر خواهد داشت و ميزان رطوبت نسبی کم باعث کاهش رطوبت و کاهش وزن لاشه می شود. صفر مطرح است. همانطور که میدانيم کاهش کنترل نشده و بيش از حّدّ دما، منجر به توقف و يا کندیکار آنزيم های تنفسی می شود و شرايط را به سمت فعاليت های بی هوازی هدايت می کند.

This artic᠎le has been do​ne ​by G᠎SA Conte​nt Gen​erator Demoversion!

اگر دوست دارید این نوشتار را داشته باشید و مایل به دریافت اطلاعات بسیار بیشتر در مورد خرید سردخانه ثابت لطفا به بازدید از وب سایت ما.

درباره ی admin

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.